Ponúkame na predaj nové voľné HROBOVÉ MIESTA na Verejnom cintoríne v Košiciach