Kamenárstvo

Vážený návštevník,

naša firma, zaoberajúca sa náhrobkami, pomníkmi, náhrobnými kameňmi a inými doplnkami z kvalitného žulového kameňa, Vám ponúka možnosť výmeny Vašich starých kameninových hrobiek alebo ich častí a rovnako aj realizáciu montáží nových hrobiek.


Samozrejme, termín montáže si môže zákazník určiť podľa svojho uváženia!!!


Ponúkame Vám možnosť výberu zo širokého sortimentu rôznych farieb a tvarov daného prírodného kameňa prvotriednej kvality, bezplatného nacenenia, poradenstva a zamerania.

Tešíme sa na Vašu spokojnosť s našimi službami.

Poskytujeme:

- demontáže starých kameninových hrobov
- výkopy
- montáže panelových hrobiek
- železobetónové základy
- kompletné montáže žulových pomníkov


V kameňolomoch sa používa výhradne komorový odstrel. To znamená, že daný blok kameňa sa podľa požadovaného rozmeru navŕta vrtákmi o priemere 30mm, v rozpätí 25cm od osovej vzdialenosti vrtu a potom sa pri použití minimálneho množstva trhaviny oddelí od žulového masívu.


Použitím malého množstva trhaviny v jednom vrte a rovnomernom rozložení trhacej sily po celom povrchu plášťa bloku sa zabezpečí, že daný blok kameňa a jeho vnútorné štruktúry ostanú nepoškodené.


(Niektoré firmy si pri odstreloch nedajú tak záležať, nepoužívajú komorový odstrel, alebo nedodržujú presné množstvá trhaviny v jednotlivých vrtoch a nedodržujú rovnomerné vzdialenosti medzi jednotlivými vrtmi. Preto výhradne spolupracujeme s renomovanými lomami, ktoré dodržujú všetky tieto požadované parametre odstrelu.)
Žula sa následne prepraví z destinácie lomu s ohľadom, kde sa v prírode nachádza do firmy, ktorá daný blok kameňa naformátuje na požadovanú hrúbku. (V tomto smere spolupracujeme s francúzskymi a talianskymi firmami.)


Z daného kameňa bloku sa oddelia žulové dosky požadovanej hrúbky. Pri rezaní sa používajú výhradne  kotúčové píly o veľkých priemeroch, ktoré sú chladené vodou. Kotúčové píly zabezpečujú  presnosť rezu a tým aj rovnomernú hrúbku odrezanej žulovej platne.


Odrezané platne putujú cez triediacu linku, ktorá pomocou ultrazvuku zisťuje prirodzené kazy – trhlinky v  kameni, ktoré sú mnohokrát voľným okom neviditeľné. Potom sa tento údaj vyhodnocuje počítačom a linka podľa množstva kazov na 1m2 triedi žulové dosky do tried A,B,C. My pri výrobe používame výhradne triedu A. Je síce drahšia pre nás, ale zákazník dostáva od nás najvyššiu kvalitu. (Niektorí kamenári sa ulakomia na dobrú cenu žuly triedy B alebo C, no kazy sa časom prejavia poveternostnými vplyvmi na hotových výrobkoch. Na žulu triedy B alebo C ani výrobcovia vo Francúzsku a Taliansku nedávajú záruku. Kamenári ich kupujú na vlastné riziko.) Z triediacej linky sa žulové dosky ponárajú na 24hodín do živicou napustených vaní, kde živica vnikne do všetkých prirodzených pórov a prípadnych povolených mikrotrhlín, ktoré dokonale vyplní a utesní. Týmto vznikne homogénny povrch kameňa, kde sa voda nevie dostať. Po 24hodinách sa žulové dosky vyberú z vaní a ďalších 24hodín schnú pri izbovej teplote.


Následne po uschnutí je na rade fáza brúsenia a leštenia. Tieto fázy majú asi 13 cyklov, kde pri každom z nich sa používa rôzna zrnitosť brúsnych rotačných kotúčov. Prvé tri fázy sú z hľadiska rovinatosti žulovej dosky najdôležitejšie.  Tieto tri fázy zároveň vyťahujú vnútorný lesk z kameňa a vzniká takzvaný hĺbkový efekt leštenia.
Ďalšie následné fázy leštenia pomaly zvýrazňujú lesk až do lesku 80% intenzity – zrkadlový efekt. To značí, že sa v danom kameni vidíme.


Takto ošetrené žulové dosky sú odolné voči poveternostným vplyvom. Nenasiakavajú vodou, čo zamedzuje (hlavne v zime) narúšaniu povrchových štruktúr žuly. (Mnohí kamenári tieto fázy leštenia nedodržujú a skrátia ich na 3 alebo 4 kroky. Aj keď sa lesk dosiahne, tak počas jednej či dvoch zím sa tento lesk vytráca a žula ostáva fľakatá.)


Dosky sa ďalej formátujú na CNC formátovacích pílach, ktoré kameň narežú na požadovaný rozmer pomníka. CNC píly pracujú s presnosťou 0,1mm. Nasleduje frézovanie, kde sa frézujú oblé hrany, prípadne ornamenty.
Písmo sa na náhrobnom kameni vypieskuje a ak si zákazník želá, tak sa postriebri alebo vyzláti. Naši pracovníci pri montážach používajú výhradne transparentné tmely na spájanie jednotlivých častí pomníka. Pri použití tohto tmelu sa nenarúša estetická kompaktnosť pomníka vzhľadom na to, že transparentný tmel je priesvitný a nevidno ho. (Treba si všimnúť ako iní kamenári používajú žlté, biele, hnedé farby tmelov, ktoré v žiadnom prípade neladia s danou farbou vybranej žuly. Tieto tmely tam „svietia“ a narúšajú esteticky celý pomník.) Pri výrobe hrobu jamu vystužujeme panelmi, ktoré môžu komoru hrobu deliť podľa potreby zákazníka na dvoj, prípadne trojhrob nad sebou.
Jednotlivé komory sa potom oddeľujú priečne panelovými pásmi, ktoré vytvárajú delenie jednotlivých pohrebných komôr.


Panelová hrobka potom vyčnieva tesne nad povrch terénu, kde sa previaže železnou armatúrou so základom pod žulový pomník. Základ je jednoliaty s chodníčkom okolo hrobu, čím sa zabezpečí stabilná a monolitická väzba, ktorá zabraňuje zosuvu pomníka, prípadne chodníčka okolo hrobu, čo si môžeme všimnúť aj na niektorých prácach, pri ktorých nebol dodržaný správny technologický postup a dnes to sadá, prípadne praská.

Bezplatná linka  0800 500 535 < <